Programmering – «the big picture»

Hva er CrossFit?
«Constantly varied, functional movements executed at high intensity»
På godt norsk blir dette konstant varierte, funksjonelle øvelser gjennomført med høy intensitet. Dette sier ganske mye om hvordan man skal trene CrossFit, men det trenger også å utdypes litt.
For oss CrossFittere er intensitet et relativt begrep.
«Fran», «Murph» og «Cindy» er en form for intensitet. Følelsen av å være så sliten at vi ligger på ryggen og gisper etter luft eller leker «Mr. Pukie». Økter som setter store krav på hjerte, lunger og blodårer. Dette er en av formene for intensitet som vi søker i CrossFit.
En kjent CrossFitter sa en gang:
«I never go lying on my back. It´s a sign of weakness and surrender».

«30 muscleups for time», «5×5 DL» og «the lullaby» er en annen form for intensitet. I disse øktene  er det større krav til «skill» og styrke. Innen treningslæren er ikke intensitet relativt, men definert. For å øke styrken på mest mulig effektiv måte må vi følge fysiologiens lover.

«Intensitet defineres som en prosent av din 1 repetisjon maksimum» – Vladimir Zatsiorsky, Science and Practice of Strength Training.

Styrke er en viktig faktor for forbedre resultater både på økter som krever mye styrke, men også på de klassiske «jentene». Målet med CrossFit er: «Increased workcapasity across brod time and modal domains». For å blir sterk må man også trene spesifikk styrke, og da blir noe av programmeringen rettet mot styrke.

Et annet perspektiv på programmering er å gjøre det med en konstant variasjon og med funksjonelle bevegelser hentet fra turn, vektløfting og kondisjon. Dette gjør man for å skape «GPP» (general physical preparedness). Man skal være forberedt på alt. Noen dager har man med alle type momenter, mens andre dager har man bare med ett moment.
Så har vi de 10 fysiske egenskapene hos et menneske.

Jeg liker ofte også å tenke på de 10 egenskapene som en miksepult. Vi ønsker å ha alle knappene så høyt som mulig, samt ikke noen svakheter. For å få til dette må man ha en tanke bak en programmering.

Dessuten har man alltid en personlig del når det gjelder trening. Noen elsker markløft, mens andre elsker 100 burpees på tid. Vi har alle våre styrker og svakheter, og de fleste av oss liker å gjøre det vi er best på. Har vi da muligheten til å velge bort det vi er dårlig på, så gjør vi ofte det. Men hvordan kan man da bli bedre dersom man velger bort sine svakheter, eller ikke legger det inn i treningen? Jo, det gjør man konstant variert programmering.

CrossFit anbefales å gjøre som en «3 on 1 off», eller «5 on 2 off». På en CrossFit box må man programmere for syv dager i uken (ups, ingen hviledager), tilpasse kundegruppen, logistikk og utstyr. Dersom man som kunde kommer på trening to dager i uken, kan man  få to «girls» den uken eller to andre «benchmark workouts». Det kan være «Fran» og «Cindy» eller «CrossFit total» og «1 RM DL». Elsker man da «the girls» og hater «styrke» så er det litt kjipt. Men dersom man blir bedre på styrken, vil ikke da «the girls» bli bedre? Ønsker man ikke å eliminere svakheter? Jo, det gjør man!
På CrossFit Oslo ønsker vi å ha ulik programmering og ulike faser. Det er forskjellige trenere som programmerer og da blir det forskjell. Fasen vi er i nå har et fokus på styrke, mens neste fase vil ha et annet mål.

STRONG IS THE NEW SKINNY!